Rehberlik

Veli Görüşmeleri: Pedagogumuz bireysel veli görüşmelerinde çocuklarımızın bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor ve dil gelişimi, arkadaş ilişkileri, sınıf içerisindeki durumu,  psikolojik durumu, desteklenmesi gereken alanlar ve bu alanlarda anne ve babaların neler yapabileceği hakkında velilerimizi bilgilendirmektedir. Bunun yanı sıra velilerimiz de zorlandıkları, çözemedikleri konuları bu görüşmeler sayesinde pedagogumuzla paylaşabilirler. Pedagogumuz ile bireysel görüşme yapmak isteyen velilerimizin okulumuzu arayarak randevu almaları gerekmektedir.

Makaleler: Velilerimizin ihtiyacına göre belirlenen konular doğrultusunda okul pedagogumuzun hazırlamış olduğu makaleler her ay eğitim programı ile birlikte velilerimize gönderilmektedir.

Seminerler: Eğitim ve öğretim yılının belirli dönemlerinde velilerimizin ihtiyacına yönelik seçilen konular hakkında okul pedagogumuz veya dışarıdan gelen uzmanlar tarafından velilerimize seminerler verilmektedir.

ÇOCUKLARI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri, duygusal durumları, kişisel becerileri, oyunlardaki davranışları, arkadaş ilişkileri, drama ve evcilik oyunlarında aldıkları roller ve bunların kişilikleri ve bunun yanı sıra psikolojileri üzerindeki etkisi, çizdikleri resimler, topluluk içindeki duygu ve davranışları pedagogumuz tarafından gözlemlenmekte ve analiz edilmektedir.

Okulumuzda pedagogumuz tarafından her bir öğrencimiz için bir dosya hazırlanmaktadır.

Pedagogumuzun öğrencilerimizin dikkatini, görsel algısını ve hafıza becerilerini arttırmak amacıyla yaptırdığı dikkat çalışmaları, aile resmi çalışmaları, duygu çalışmaları, sayı çalışmaları öğrencilerimiz için hazırladığımız dosyalarda bulunmaktadır.

Bu dosyalardaki bilgiler veli görüşmelerinde velilerimiz ile paylaşılmakta ve bu dosyalar doğrultusunda gerekli görülen konular hakkında velilerimiz bilgilendirilmektedir.

Bunun yanı sıra öğrencilerimizin gelişim özellikleri pedagogumuz ve sınıf öğretmenleri tarafından gözlemlenmekte ve gözlemlenen davranışlar gözlem raporu olarak her ay velilerimize gönderilmektedir.

OKULUMUZDA UYGULANAN TESTLER

Okulumuzda 4-5 yaş öğrencilerine yaşlarına uygun gelişim gösterip göstermediklerini belirmek adına Denver Gelişim Testi ve 6 yaş öğrencilerine de okula hazır olma durumlarını takip etmek amacıyla Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ve ya Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği uygulanmaktadır.

Gerekli görüldüğü durumlarda; duygusal problem yaşayan öğrencilerimize de CAT ve Louis A Duss projektif testleri uygulanmaktadır.